Logo
До статей

Оптимізація чи нова загроза існуванню судів господарської юрисдикції

14 березня, 2018
Аналітика
Оптимізація чи нова загроза існуванню судів господарської юрисдикції

Наталія БОГАЦЬКА, голова Асоціації суддів господарських судів України

Асоціація суддів господарських судів України звернулася до ВРП, РСУ та ДСАУ щодо недопущення скорочення кількісного складу суддів господарських судів та вирішення питання належного функціонування судів господарської юрисдикції.

Необхідність цього звернення обумовлена чисельними зверненнями господарських судів та суддів щодо проекту розрахунку нормативної кількості суддів у господарських судах України, надісланого судам ДСАУ.

У цих зверненнях наголошується на необґрунтованому суттєвому зменшенні ДСАУ кількості модельних справ та відповідно необхідної модельної кількості суддів господарських судів, що за розрахунком проекту може призвести до скорочення штатної чисельності суддів господарської юрисдикції з 844 штатних одиниць до 627, тобто ще на 26% після останнього зменшення кількісного складу суддів та без врахування фактичної кількості працюючих суддів в господарських судах України.

Ознайомившись з визначеною ДСАУ у проекті модельною кількістю господарських справ за 2017 рік та розрахованою новою модельною кількістю суддів апеляційних та місцевих господарських судів, АСГСУ вважає неприпустимим застосований підхід з метою визначення актуальних показників середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями, що призвело до необґрунтованого розрахунку модельної кількості суддів у господарських судах України і має безпосередній вплив на незалежність судової гілки влади та доступ до правосуддя.

Так, новий розрахунок модельної чисельності суддів господарських судів фактично базується на двох складових: даних статистичної звітності за 2017 рік та показниках середніх витрат часу на розгляд справ і коефіцієнтів складності справ за категоріями.

Нагадаємо, що Рекомендовані показники середніх витрат часу були затверджені рішенням РСУ №46 від 9.06.2016 року разом із погодженням Звіту «Основні методологічні підходи та результати дослідження щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та судів апеляційної інстанції», підготовленого Проектом USAID «Справедливе правосуддя» за наслідком проведення багатоскладового дослідження з визначення чисельності суддів, необхідної для обробки справ та збалансування навантаження на суддів.

У свою чергу, ні використані статистичні дані за 2017 рік, ні застосовані рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд господарських спорів та відповідно коефіцієнти складності справ за категоріями на сьогодні не відображають достовірну інформацію про реальне судове навантаження суддів господарських судів.

Ця обставина є беззаперечною та зумовлена прийняттям і впровадженням Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

Зокрема, новою редакцією ГПК України з 15.12.2017 кардинально змінений процес здійснення господарського судочинства, що вплинуло на рівень судового навантаження.

Зміни передбачають розширений перелік типових справ, які підвідомчі господарським судам, нові форми господарського судочинства (наказне провадження, позовне провадження у формі загального та спрощеного), повне фіксування судового процесу технічними засобами, нових учасників судового процесу (свідки, експерт з питань права тощо), нові засоби доказування (показання свідків тощо), застосування судом заходів процесуального примусу, врегулювання спору за участю судді, нові строки та стадії розгляду спору, що значно збільшує кількість процесуальних документів та витрат часу на опрацювання поданих сторонами документів з метою підготовки процесуального рішення за наслідками їх розгляду.

До збільшення витрат часу на розгляд окремої справи призводить і процесуальна норма щодо ухвалення процесуальних рішень у формі окремого документа виключно в нарадчій кімнаті, зокрема навіть проміжних рішень (за наслідками розгляду окремих заяв, клопотань).

Ці зміни взагалі не враховані при формуванні модельної кількості суддів, оскільки проект розрахований на підставі статистичних даних щодо розгляду типових справ за 2017 рік та середніх витрат часу на їх розгляд за правилами попередньої редакції ГПК України. Зокрема, не віднесено до модельних справ розгляд судами заяв на стадії виконання судових рішень, не враховано навантаження суддів у справах про банкрутство, у тому числі, які вирішуються в порядку позовного провадження.

І це лише декілька аспектів зі статистичної звітності господарських судів, які не використовуються при визначенні судового навантаження при формуванні нормативної кількості суддів у господарських судах, не дивлячись на фактичні витрати часу на їх розгляд суддею.

Крім того, при розрахунку нормативної кількості суддів у судах мають бути враховані обставини, що впливають на строк вирішення спору, такі як перебування судді у відпустці, на лікарняному, тощо. Так, наприклад, проектом  нормативної кількості суддів передбачено на окрему область штатну чисельність суддів у суді першої інстанції у кількості 4 осіб. За умови перебування одного судді у відпустці, а іншого на лікарняному, здійснення правосуддя у справах, призначених до колегіального розгляду, буде неможливим.

Слід також зазначити, що штатну чисельність суддів господарських судів постійно корегували у бік зменшення, починаючи з 2011 року.

Так, у 2011 році кількісний склад суддів налічував 1175 суддів (наказ ДСАУ від 17.01.2011 №10), у 2015 році відбулось ще одне скорочення 10 суддівських посад – до 1165 суддів (наказ ДСАУ від 05.06.2015 №78), у 2016 році знову було скорочено 19 штатних одиниць суддів – до 1146 суддів (наказ ДСАУ від 19.04.2016 №78).

Остання оптимізація штатної чисельності суддів була проведена в минулому році. Тоді штатна чисельність суддів господарських судів була скорочена з 1146 суддів до 844, у тому числі суддів перших інстанцій з 760 посад до 619, тобто на 26% (наказ ДСАУ від 08.08.2017 №842).

Питання, наскільки змінилося судове навантаження суддів за цей період, має бути ретельно опрацьоване, оскільки «Модельне навантаження на суддю» є базовим показником для подальшого планування оптимізації судової системи.

Вагоме значення має бути приділене порядку формування первинної статистичної звітності судів господарської юрисдикції з метою запобігання викривлення даних фактичного навантаження суддів. І перш за все для забезпечення належного та достовірного підрахунку кількості модельних справ має бути приведений у відповідність із новою редакцією ГПКУ статистичний облік господарських справ.

Для цього при ВРП має бути створена робоча група з дослідження показників середніх витрат часу на розгляд справи та коефіцієнтів складності справ за категоріями, необхідних для визначення оптимальної чисельності суддів із залученням фахівців Національної школи суддів України, ДСАУ, міжнародних експертів, а також Асоціації суддів господарських судів на громадських засадах.

За результатом напрацювань робочої групи мають бути розроблені та затверджені нові Рекомендовані показники середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями у місцевих господарських та апеляційних господарських судах.

Саме такі пропозиції господарських судів окреслені у зверненні АСГСУ.

 

За матеріалами: «Закон і бізнес»

Коментарі
Додати коментар