До статей

Як нове законодавство вплине на діяльність ТОВ

26 вересня, 2018
Аналітика
Як нове законодавство вплине на діяльність ТОВ

Новий закон про ТОВ передбачає новели, з якими бізнес тепер має рахуватись — це укладання корпоративної угоди при заснуванні підприємства, в якій можна передбачити «правила гри» засновників – їх особисті права і обов’язки, умови купівлі-продажу частки, порядок голосування з тих чи інших питань, обов’язки засновників щодо управління компанією тощо.

Окрім цього, серед новел — зняття обмежень з числа учасників ТОВ,  термінування 6-ма місяцями строку внесення уставного вкладу, отримання згоди інших учасників на вихід з товариства, якщо частка дорівнює або перебільшує 50%, правила про значні правочини, щодо яких є зацікавленість.

Всі нововведення, наслідки та переваги нових реформ обговорили на панельній дискусії «Практичне застосування Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Нагадаємо, закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» набув чинності 17 червня 2018 року.

Адвокат Наталія Макух пояснила, як можна придбати частку іншого учасника товариства згідно з прийнятим законом. Якщо жоден з учасників протягом 30 днів з дати отримання письмового повідомлення про намір учасника продати свою частку не скористався своїм переважним правом, вважається, що учасник надав свою згоду на продаж такої частки на 31 день з дати отримання письмового повідомлення. Якщо учасник бажає передати у власність іншої особи свою частку в обхід переважного права, достатньо для цього укласти будь-який інший договір, крім договору купівлі-продажу (наприклад, договір міни або дарування).

Експерт зазначила, що в новому законодавстві деталізовано процедуру спадкування частки учасника та визначено, що частка переходить до спадкоємця або правонаступника без згоди учасників товариства. Якщо така частка становить менше ніж 50%, а спадкоємець у встановлений строк не подав заяву про вступ до товариства, учасники можуть прийняти рішення про виключення учасника.

Проте варто звернути увагу, що регламентація виключення учасника або ліквідації товариства набирає чинності через 1 рік з дня опублікування, а саме 17.06.2019 р.

Юрист Адвокатського об’єднання «Клочков та партнери» Дмитро Коноваленко детальніше розповів про набуття учасником корпоративних прав. Він виокремив переваги нового закону, а саме: мінімізація участі товариства у процесі вступу нового учасника до ТОВ; право власності на частку дозволяє набувачу самостійно зареєструвати своє право на участь у товаристві шляхом внесення змін до відомостей про ТОВ; захист прав та інтересів особи, що набула частку на законних підставах; спрощення процедури переходу часток учасників у статутному капіталі.

Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії «Dictum» Світлана Мороз повідомила про особливості статутного капіталу товариств. Зокрема, вона виділила такі головні моменти: обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників змінюються або виключаються одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства; вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку; вартість вкладу учасника повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Також, учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції, зауважив, що нового у припинені діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю: «Згідно статті 48 закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Якщо підприємство ліквідовується добровільно, рішення приймається загальними зборами».

Так, новим законом про ТОВ змінюються підходи у правовому регулюванні статусу товариства та його учасників, реформується система корпоративного управління ТОВ, запроваджуються нові правові інструменти та поняття (корпоративні договори, безвідклична довіреність з корпоративних прав, значні правочини, правочини із заінтересованістю та ін.), спрощуються та деталізуються процедури державної реєстрації змін, пов’язаних з відчуженням часток та зміною складу учасників. За результатами обговорень під час круглого столу, учасники дійшли висновку, що зміни в цілому є позитивними та в будь-якому випадку більшість з них знайде своє місце у сучасному законодавстві, оскільки того вимагає бізнес з огляду на застарілість та неповноту нормативного регулювання ТОВ та ТДВ.

 

За матеріалами: Закон і Бізнес

Коментарі
Додати коментар