До новин

Рада ухвалила судову реформу

03 червня, 2016
Законодавство
Рада ухвалила судову реформу

Верховна Рада України на пленарному засіданні 2 червня 2016 року ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та Закон «Про судоустрій і статус суддів».

Про це повідомляє кореспондент інформаційного порталу Банкрутство & Ліквідація.

Законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» статті 124 - 129, 130, 131, 147 - 148, 149, 151, 153 Основного Закону України викладено в новій редакції, Конституцію України доповнено новими статтями 129-1, 130-1, 131-1 - 131-2, 148-1, 149-1, 151-1 - 151-2, внесено зміни до статей 29, 55, 59, 85, 92, 106, 108, 110, 111, 136, 150, 152, до розділу ХV «Перехідні положення» Основного Закону України та виключити із Конституції України розділ VII «Прокуратура».

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями Закону він набере чинності через три місяці з дня, наступного за днем опублікування, крім нової редакції частини шостої статті 124 Конституції України, яка набирає чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Закон «Про судоустрій і статус суддів» визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Законодавчим актом у новій редакції викладено положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яким зокрема:

- змінено порядок призначення суддів на посади та звільнення їх з посад (зокрема пропонується вилучення повноважень політичних органів - парламенту та Президента України – у питаннях суддівської кар’єри, (законопроект передбачає скасування п'ятирічного терміну призначення суддів) та передбачається зайняття посад суддями лише безстроково;

- усувається політична складова у вирішенні питання щодо надання згоди на затримання судді або утримання його під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом (відповідне повноваження Верховної Ради України передається до повноважень Вищої ради правосуддя);

- передбачається запровадження інституту функціонального (обмеженого) імунітету судді, за якого забороняється  притягнення судді до кримінальної відповідальності за викладену в судовому рішенні правову позицію, за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку, однак, при  цьому суддя нестиме юридичну відповідальність на загальних засадах за дії, вчиненні поза професійною суддівською діяльністю;

- запропоновані зміни у системі судоустрою, зокрема утворення нового Верховного Суду та інших судів. Систему судоустрою складатимуть місцеві суди, апеляційні суди і Верховний Суд. Для розгляду окремих категорій справ в системі судоустрою будуть діяти вищі спеціалізовані суди. У складі Верховного Суду діють п’ять структурних підрозділів: Велика Палата Верховного Суду, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд, а сам Верховний Суд буде створений на конкурсних засадах як новий найвищий суд у системі судоустрою України. Законопроект також передбачає створення місцевих окружних судів, апеляційних судів у відповідних округах тощо.

 - удосконалено основи правового статусу відповідних органів у системі судоустрою, зокрема передбачено перерозподіл повноважень між Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі - ВККС) та новим конституційним органом – Вищою радою правосуддя. Так, ВККС відповідатиме за добір на посади суддів, кваліфікаційне оцінювання, проведення конкурсів на зайняття вакантних посад суддів та суддівську освіту, а вичерпний перелік повноважень та порядок роботи Вищої ради правосуддя буде передбачено у Законі України «Про Вищу раду правосуддя»;

- удосконалено процедури формування та оновлення суддівського корпусу, зокрема: проведення кваліфікаційного оцінювання, яке проводитиметься за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), удосконалюються вимоги до змісту суддівського досьє, впроваджуються нові механізми стимулювання забезпечення доброчесної поведінки суддів та залучення громадськості до таких процедур. Разом з цим, передбачено запровадження нових підстав для звільнення судді (наприклад, порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна), спрощено процедуру звільнення судді та чітко визначено підстави, за яких Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про звільнення судді.

Закон прийнято з урахуванням правок та пропозицій.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, Рада ввела інститут приватних виконавців.
Коментарі
Додати коментар