До статей

Огляд практики розгляду Верховним Судом справ щодо корпоративних спорів

21 квітня, 2021
Аналітика
Огляд практики розгляду Верховним Судом справ щодо корпоративних спорів

Судова палата підготувала огляд судової практики ВС по розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів КГС ВС.

Огляд містить висновки Верховного Суду (ознайомитися з ним пропонуємо за цим посиланням), які сприятимуть сталості та єдності судової практики у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів, зокрема, стосовно таких питань:
  • юрисдикційність корпоративних спорів та спорів щодо цінних паперів;
  • належність та ефективність способів захисту в корпоративних спорах і спорах про цінні папери;
  • захист права учасника (акціонера, члена) на участь в управлінні юридичною особою;
  • захист права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів);
  • розмежування права учасника (акціонера) юридичної особи вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності юридичної особи та права на отримання інформації про діяльність юридичної особи;
  • вирішення спорів, що виникають із правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у юридичній особі;
  • оскарження правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особами;
  • вирішення спорів між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим у її інтересах;
  • вирішення спорів, що виникають у процесі реалізації процедури «squeeze-out»;
  • вирішення спорів, пов’язаних із виходом (виключенням) учасника (члена) зі складу юридичної особи.

Систематизований огляд правових висновків Верховного Суду стане в пригоді суддям, адвокатам, юристам, науковцям, діяльність яких пов’язана зі сферою корпоративних правовідносин та правовідносин у сфері обігу цінних паперів, а також учасникам таких правовідносин.

Коментарі
Додати коментар