До новин

Мін’юст змінив порядок подання арбітражними керуючими обов`язкових відомостей

20 липня, 2015
Законодавство
Мін’юст змінив порядок подання арбітражними керуючими обов`язкових відомостей

Міністерство юстиції України ухвалило наказ № 1160/5 «Про затвердження змін до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації) та форм подання інформації, затверджених наказом Мін’юсту від 18 січня 2013 року.

Про це інформаційному порталу Банкрутство & Ліквідація повідомили у прес-службі відомства.

Документ зареєстровано в Мін’юсті 7 липня 2015 року.

Зокрема, згідно зі змінами, розділ ІІ старого наказу викладається в такій редакції:

Заповнення полів форм подання інформації Форми подання інформації подаються арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих.

Форма подання інформації вважається поданою з моменту підписання електронним цифровим підписом (далі – ЕЦП) арбітражного керуючого та надходження підписаної форми до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

В онлайн системі електронної звітності арбітражних керуючих дозволяється використання ЕЦП тільки акредитованих центрів сертифікації ключів».

У той же час пункт 3.1 розділу ІІІ викладається в такій редакції:

Усі форми подання інформації заповнюються та подаються в обов'язковому порядку у строки, зазначені в додатку до цього Порядку, залежно від стадії провадження процедури банкрутства, вчинення процесуальних дій та виконання арбітражними керуючими інших обов'язків відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Форми подання інформації повинні містити повну та достовірну інформацію.

У разі некоректного заповнення одного або декількох полів форми подання інформації або заповнення без дотримання вимог цього Порядку  підписання такої форми ЕЦП  є неможливим»;

Абзац другий пункту 3.2 викласти в такій редакції:

При заповненні поля «Місяць, за який подається інформація (____________ 20__ року)» у разі подання інформації не за повний місяць (наприклад,  у разі подання форми протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження) вказується місяць, у якому подається відповідна форма. Якщо форма подається вперше після порушення провадження, у відповідному полі вказується місяць, у якому подається відповідна форма.

Абзац третій взагалі виключається.

В абзаці шостому речення «Слово «область» або скорочення «обл.» після назви області не пишеться.» та «. Поле «Область» не заповнюється у разі, якщо об'єкт розташований в обласному центрі або в містах Києві та Севастополі» виключити;

 в абзаці сьомому речення «Слово «район» або скорочення «р-н» після назви району не пишеться.» та «. Поле «Район» не заповнюється в разі, якщо об'єкт розташований у районному центрі або в місті обласного значення» виключити.

В абзаці восьмому речення «. Слова «місто»,«село» або такі їх скорочення, як «м.», «с.», перед назвою населеного пункту не пишуться» виключити.

Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

Інформація, що визначає, коли і ким була заповнена форма подання інформації, міститься в електронному цифровому підписі, яким арбітражний керуючий підписує форму подання інформації.

Абзаци дванадцятий, тринадцятий також виключаються.

У розділі IV в абзаці сьомому пункту 4.6 речення «Якщо кількість кредиторів становить понад 100 осіб, дані щодо реєстру вимог кредиторів можуть подаватися до територіального органу з питань банкрутства лише в електронному варіанті форми № 4, без заповнення зазначеного поля у паперовому примірнику.» виключити.

Абзаци четвертий-девʼятий пункту 4.7 виключаються.

У формах №№ 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 6, 7, 8:

1) слова «Арбітражний керуючий», «Номер та дата видачі свідоцтва», «Дата заповнення форми»,  «Печатка» виключити;

2) слово «Підпис» замінити словами «Електронний цифровий підпис».

Коментарі
Додати коментар