До новин

ВС роз'яснив право податкової оскаржувати визнання боржника банкрутом

22 лютого, 2021
Законодавство
ВС роз'яснив право податкової оскаржувати визнання боржника банкрутом

Верховний суд розтлумачив питання права органу державної податкової служби на оскарження постанови про визнання банкрутом боржника.

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на постанову ВС від 10 лютого.

Боржник територіально знаходився в місті Києві, перебував на обліку у відповідній ДПІ, 01.01.2018 змінив місцезнаходження та перейшов на облік до ДПІ за новим місцезнаходженням і в цьому ж році  звернувся до суду із заявою про порушення справи про банкрутство.   У 2019 році постановою місцевого господарського суду було припинено процедуру санації боржника, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.  Не погоджуючись із вказаною постановою, ГУ ДФС у м. Києві звернулося  з апеляційною скаргою та просило суд скасувати постанову та припинити провадження у справі. За результатами нового апеляційного розгляду провадження за апеляційною скаргою було закрито.  Ухвала суду апеляційної інстанції мотивована відсутністю у заявника апеляційної скарги повноважень на оскарження судових рішень у розглядуваній справі про банкрутство, оскільки ГУ ДФС у місті Києві з грошовими вимогами до боржника не зверталось, а відтак не набуло статусу кредитора у цій справі. Верховний суд залишив ухвалу апеляційного суду без змін, вказавши, що апеляційний господарський суд дійшов обґрунтованого висновку що ГУ ДФС у м. Києві не набуло процесуального права на оскарження судових рішень у справі про банкрутство Боржника, а відтак правомірно закрив апеляційне провадження.

Короткі висновки:

Особа, яка має грошові вимоги до боржника, набуває статусу учасника справи про банкрутство, а саме кредитора, лише у разі подання у встановленому законом порядку заяви з грошовими вимогами до боржника або за наслідком їх визнання боржником у процедурі досудової ліквідації відповідно до статей 105, 111 ЦК України. Тільки після цього така особа має процесуальне право на оскарження процесуальних документів у справі про банкрутство.

Розглянувши справу ВС зазначив наступне:

Згідно з ч. 1 ст. 254 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

В ст. 1 Закону України про банкрутство (діючого на момент звернення ГУ ДФС із апеляційною скаргою до апеляційного господарського суду) визначено перелік учасників у справі про банкрутство, до яких належать сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, ФДМУ, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Особа, яка має грошові вимоги до боржника, набуває статусу учасника справи про банкрутство, а саме кредитора, лише у разі подання у встановленому законом порядку заяви з грошовими вимогами до боржника або за наслідком їх визнання боржником у процедурі досудової ліквідації відповідно до статей 105, 111 ЦК України. Тільки після цього така особа має процесуальне право на оскарження процесуальних документів у справі про банкрутство.

Суд апеляційної інстанції встановив, що ГУ ДФС у м. Києві не набуло статусу кредитора у справі про банкрутство, оскільки з грошовими вимогами до боржника у цій справі не зверталось.

За змістом 78.1 ст. 78 (п. 78.1.7 ч. 78.1 цієї статті) Податкового кодексу України порушення провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подання заяви про зняття з обліку платника податків є підставами для документальної позапланової перевірки платника податків.

Таким чином контролюючим органам державою делеговано повноваження контролю і справляння податків із суб`єктів підприємницької діяльності; функції контролю здійснюються шляхом проведення документальних позапланових перевірок, зокрема, у разі якщо розпочато процедуру припинення юридичної особи чи порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків.

Згідно з п. 10.13. Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, передбачено, що у разі зміни місцезнаходження суб`єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:

1)у такому випадку одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи - підприємця за основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно із розділом VII цього Порядку без подання заяви платником податків та з урахуванням особливостей, визначених пунктами 10.14 - 10.21 цього розділу;

2)до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

Відповідно до п. 10.14. Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у діючій на момент звернення ГУ ДФС України у м. Києві із апеляційною скаргою у цій справі), після зняття платника податків з основного місця обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням платник податків продовжує перебувати на обліку в такому органі з ознакою обліку за неосновним місцем обліку, а контролюючий орган стосовно платника податків продовжує адмініструвати податки, збори у частині завершення процедур такого адміністрування до:

o закінчення документальної перевірки та узгодження сум грошових зобов`язань за її результатами, якщо перевірка була розпочата;

o повернення надміру сплачених платежів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи податкових декларацій (звітів, розрахунків) претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, у разі якщо до кінця бюджетного періоду спливає строк повернення або відшкодування і відповідно висновки щодо відшкодування виконані в повному обсязі;

o закінчення процедур судового оскарження сум грошових зобов`язань та інших справ адміністративного судочинства, крім випадків заміни такого контролюючого органу (як сторони або третьої особи в адміністративній справі) іншим контролюючим органом.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду, що викладена у постановах від 28.11.2019 у справі № 908/1782/18 та від 28.11.2019 у справі № 908/2512/18, здійснення перереєстрації суб`єкта господарювання - платника податків у разі зміни місцезнаходження цього платника з реєстрацією в контролюючому органі за новим місцезнаходженням, а також подальше порушення в цьому ж бюджетному році за заявою суб`єкта господарювання - платника податків справи про банкрутство, зумовлює проведення стосовно цього платника перевірки щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ним податкових платежів, яка має бути проведена тим територіальним органом ДФС України, за яким до закінчення бюджетного періоду, у якому здійснена перереєстрація платника податків, зберігаються контролюючі функції стосовно платника, що перереєструвався, зокрема, у частині завершення процедур адміністрування.

Як встановив суд апеляційної інстанції, Боржник з 01.01.2018 перейшло на облік з ДПІ у м. Києві до ДПІ за новим місцезнаходженням, яка після відкриття 29.11.2018 провадження у справі про банкрутство Боржника і звернулось до Господарського суду з кредиторськими вимогами до боржника.

При цьому, до вимог ДПІ за новим місцезнаходженням був включений податковий борг, нарахований за результатами камеральної перевірки, проведеної у 2017 році ДПІ у м. Києві.

В оскаржуваній ухвалі апеляційний суд зазначив, що ГУ ДФС у м. Києві не надало доказів в підтвердження того, що боржник у 2018 році перебував на обліку в ДПІ у м. Києві, правонаступником якого було ГУ ДФС у м. Києві.

Таким чином безпідставними є твердження заявника касаційної скарги про те, що боржник на момент відкриття провадження у справі про банкрутство перебувало на обліку у ДПІ у м. Києві як контролюючого органу за неосновним місцем обліку.

Згідно з ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Колегія суддів суду касаційної інстанції також відхиляє доводи ГУ ДПС у місті Києві про не дослідження апеляційним судом довідки з інформаційних баз даних ГУ ДПС у місті Києві щодо відомостей про зміну місцезнаходження боржника, враховуючи, що така довідка, в тому числі і на вимогу апеляційного господарського суду згідно з ухвалою від 11.06.2020, заявником апеляційної скарги ні до суду апеляційної інстанції, ні до місцевого суду не подавалась.

Враховуючи наведене, апеляційний господарський суд дійшов обґрунтованого висновку що ГУ ДФС у м. Києві не набуло процесуального права на оскарження судових рішень у справі про банкрутство Боржника, а відтак правомірно закрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою ГУ ДФС у м. Києві на постанову місцевого господарського суду.

Коментарі
Додати коментар