До новин

НААУ розповіла про підрахунок балів при підвищенні кваліфікації адвокатів

05 лютого, 2016
Законодавство
НААУ розповіла про підрахунок балів при підвищенні кваліфікації адвокатів

Національна асоціація адвокатів України нагадала, що 31 січня 2016 року закінчується перший трирічний період оцінювання підвищення кваліфікації адвоката. Протягом цього періоду адвокат повинен набрати не менше 30 залікових балів, з них не менше 10 балів за кожен рік.

Про це інформаційному порталу Банкрутство & Ліквідація повідомили у прес-службі НААУ.

Перелік заходів та діяльності, які є підвищенням кваліфікації адвоката відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, що дають право на отримання відповідних залікових балів, передбачений в Додатку 3 до ППКА.

Так, традиційним видом підвищення кваліфікації є участь адвоката в заходах з підвищення кваліфікації (семінарах, круглих столах, конференціях, форумах, тренінгах тощо). При цьому важливо пам’ятати, що для того, щоб той чи інший захід вважався «підвищенням кваліфікації адвоката» відповідно до ППКА, його організатор, а також сам захід повинні бути попередньо акредитовані Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при Національній асоціації адвокатів України, а експерти (доповідачі, лектори), які виступають на ньому, також повинні бути сертифіковані Експертною радою НААУ.

Сертифікати про підвищення кваліфікації адвоката, видані організаторами заходів, які не були акредитовані Експертною радою НААУ, не є «підвищенням кваліфікації адвоката», що дає право на отримання облікових балів згідно з ППКА.

При цьому необхідно зазначити, що не потребують акредитації заходи наступних організаторів: Національної асоціації адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіону та центрів з підвищення кваліфікації, засновниками яких є ради адвокатів регіону. Але і в цих випадках на заходах з підвищення кваліфікації мають брати участь в якості доповідачів лише експерти, попередньо сертифіковані Експертною радою НААУ.

Крім цього, основною категорією підвищення кваліфікації ППКА також передбачає різні інші види діяльності, які є «підвищенням кваліфікації»: публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих і електронних наукових та науково-практичних фахових виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном (1 заліковий бал за 1 сторінку публікації); видання монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві) – 10 залікових балів за одне видання; здобуття ступеня кандидата чи доктора юридичних наук (відповідно, 30 чи 45 балів); навчання за професійними програмами у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації (у тому числі програмами дистанційного навчання), з отриманням відповідного свідоцтва вищого навчального закладу, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо, у галузях суміжних з адвокатською діяльністю (1 академічна година – 2 бали); річна підписка на профільне (будь-яке друковане юридичне) видання – 1 бал за видання (але не більше 2 балів на рік), тощо.

Таким чином, при поданні документів, що підтверджують підвищення кваліфікації за перший трирічний період, адвокати можуть надавати не лише сертифікати, отримані на акредитованих (коли це вимагається ППКА) заходах з підвищення кваліфікації, але й будь-які інші документи, які підтверджують один з інших видів підвищення кваліфікації адвоката, передбачених Додатком 3 до ППКА.  

При цьому відповідно до Перехідних положень  ППКА, отримані адвокатами залікові бали, сертифікати та інші документи, що підтверджують підвищення кваліфікації адвокатів, здобуті останніми до затвердження Радою адвокатів України ППКА 16 лютого 2013 року, зараховуються адвокатам, як підвищення їхньої кваліфікації за попередній період.

За результатами розгляду поданих адвокатом документів відповідна рада адвокатів регіону видає адвокатові свідоцтво про підвищення кваліфікації за трирічний обліковий період.

Нарешті, слід нагадати, що до адвокатів, які не виконують обов’язку щодо постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності, не виконують вимог цього Порядку, можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, за невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків (п. 17 ППКА).
Коментарі
Додати коментар