До новин

ФГВ визначив мінімум для оголошень про продаж активів

01 квітня, 2016
Законодавство
ФГВ визначив мінімум для оголошень про продаж активів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб встановив обов’язковий обсяг та граничні терміни оприлюднення інформації про виставлені на продаж об’єкти.

Це передбачено у Положенні щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються,  повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.

Документ був затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року і вже переданий на реєстрацію до Мін`юсту, йдеться в повідомленні ФГВФО.

Відповідно до визначених процедур, обов’язковий обсяг інформації про об’єкт повинен бути оприлюднений на веб-сайтах Фонду, банку, що ліквідується, та у друкованих ЗМІ протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення про затвердження умов продажу.

Мова йде про надання стислих даних щодо об’єктів, які виставлені на реалізацію, у вигляді публічних паспортів активів та паспортів торгів.

Публічний паспорт активу (майна) – сукупність інформації про актив, яка оприлюднюється з метою залучення якомога більшої кількості потенційних покупців з урахуванням вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про захист персональних даних».

Паспорт торгів – сукупність інформації щодо проведення відкритих торгів (аукціонів), їх умов, організатора відкритих торгів (аукціонів), початкової ціни активу (майна) та інше.

Так, наприклад, у публічному паспорті активу у вигляді прав вимог за кредитами юридичних осіб обов’язково повинні бути вказані: короткий опис позичальника (без зазначення найменування, місцезнаходження, фінансового стану, крім стадії банкрутства або санації); основні дані за кредитом; стан претензійно – позовної роботи та роботи по стягненню заборгованості; інформація щодо забезпечення за кредитом, у тому числі опис забезпечення (без зазначення найменування/П. І. Б., місцезнаходження/місця проживання, фінансового стану, крім стадії банкрутства або санації); інформація про наявність поручителів, у тому числі майнових поручителів; журнал проведених торгів.

У публічному паспорті активу у вигляді земельної ділянки обов’язково повинна бути інформація про її цільове призначення, кадастровий номер, вид права на земельну ділянку, наявність співвласників, поточне використання, наявність на ділянці інженерних мереж, графічні матеріали (фотофіксація, ситуаційний план тощо).

При цьому, період між датою оприлюднення на веб-сайтах банку та Фонду публічного паспорту активу, паспорту торгів і датою проведення відкритого аукціону не може бути меншим 21-го робочого дня для забезпечення достатнього часу для передпродажної перевірки з боку потенційних покупців.

Потенційний покупець одночасно подає до Фонду та до банку, що ліквідується, в тому числі засобами електронного зв’язку, заявку про зацікавленість у придбанні активу.

Протягом 5-ти робочих днів з дати отримання такої заявки, але не пізніше дня, що передує дню проведення відкритих торгів (аукціону), банк підписує з потенційним покупцем договір про конфіденційність.

Після цього банк забезпечує доступ до кімнати даних, яка містить повну наявну документацію по активу, у робочий час упродовж робочого тижня до дати проведення відкритих торгів (аукціону).

Коментарі
Додати коментар