До новин

XVIII з'їзд суддів України. Огляд погоджених рішень

18 березня, 2021
Події
XVIII з'їзд суддів України. Огляд погоджених рішень

З'їзд суддів відбувся 9-11 березня 2021 року і вирішив цілий ряд кадрових питань. Делегати з'їзду обрали чотирьох членів ВРП, оновили склад РСУ і звернули увагу державних органів влади, законодавців та громадськості на критичну ситуацію, що склалася з фінансуванням діяльності органів судової влади та з кадровим забезпеченням судів.

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на пресслужба РСУ.

З рішеннями XVІІІ чергового з’їзду суддів України можна ознайомитись за цим посиланням.

У рішенні  XVIII чергового з'їзду суддів України "Щодо критичного стану забезпечення судів, зміцнення незалежності суддів та захисту їх професійних інтересів" зазначається:

Щодо кадрового забезпечення судів

- висловити позицію XVІIІ чергового з’їзду суддів України щодо необхідності негайного відновлення повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- підтримати ухвалення ВРУ як невідкладного проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- звернути увагу Президента України на необхідність дотримання встановленого Законом місячного строку розгляду подань Вищої ради правосуддя про призначення на посаду суддів, оскільки затримка з реалізації подань Вищої ради правосуддя до Президента України про призначення суддів на посади поглиблює критичний стан кадрового забезпечення місцевих судів;

- доручити Раді суддів України вжити заходів щодо постійного моніторингу, виявлення та усунення випадків затримки з реалізації зазначених подань Вищої ради правосуддя;

- звернутись до Комісії з питань правової реформи та Комітету з питань правової політики ВРУ з пропозицією ініціювати зміни до законодавства щодо:

1) забезпечення безперервності роботи Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як органів суддівського врядування, на які покладено добір та формування суддівського корпусу;

2) надання Вищій раді правосуддя у межах її повноважень права законодавчої ініціативи із вдосконалення регулювання процедурних питань її діяльності, питань судоустрою і статусу суддів;

3) порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів, що виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, запровадити зміни до статей 79 та 82 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", в яких встановити окрему конкурсну процедуру переведення діючих суддів на вакантні посади в інші суди того самого рівня, надавши перевагу зазначеній процедурі у порівнянні з процедурами добору нових суддів;

4) забезпечення єдиного статусу судді в Україні незалежно від місця суду в системі судоустрою та з метою усунення дискримінації під час визначення суддівського стажу, що враховується при розрахунку суддівської винагороди та прийнятті рішення про звільнення суддів у зв’язку з поданням заяви про відставку;

5) невідкладного врегулювання питання про призначення ВРП, ВККСУ (після відновлення повноважного складу) суддів, повноваження яких закінчилися або закінчуються та/або стосовно яких не завершено кваліфікаційне оцінювання.

- підтримати законодавчу ініціативу щодо спрощеного порядку заміщення посад в апеляційних судах діючими суддями.

- підтримати звернення спільних зборів до Консультативної ради європейських суддів із запитом про надання публічного висновку щодо дотримання міжнародних стандартів у сфері судочинства в частині забезпечення гарантій незалежності судді, положень статей 125 та 126 Конституції України під час реформи судової системи.

Щодо критичного фінансового стану та матеріально-технічного забезпечення судів

- визнати, що стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення місцевих та апеляційних судів у період 2020 року, на початку 2021 року становить загрозу функціонуванню судової влади України як окремої гілки влади, забезпеченню судового контролю за дотриманням прав людини в Україні.

- визнати недостатньою діяльність Державної судової адміністрації України з питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів України.

- звернутися до ВРУ та КМУ щодо усунення порушення статті 130 Конституції України, згідно якої держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів, та вказати на необхідність ухвалення невідкладних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" шляхом збільшення видатків загального фонду за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" щонайменше на 5,6 млрд грн, у тому числі 2,6 млрд грн фонд оплати праці суддів та працівників апарату судів та 1,03 млрд грн видатки розвитку, який включає капітальний ремонт, і реконструкцію будівництва 27 об’єктів із ступенем готовності понад 60%.

- звернутися до ВС із пропозицією про звернення до КСУ щодо офіційного тлумачення положень статті 130 Конституції України, відповідно до якої у Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.

-звернутися до ВС із пропозицією про звернення до КСУ з поданням про визнання неконституційними положень Закону України від "Про Державний бюджет України на 2021 рік" в частині встановлення окремої розрахункової величини, наголосивши, що суддівська винагорода регулюється виключно законом про судоустрій та не може визначатись іншими нормативно-правовими актами;

- звернутись до суб’єктів законодавчої ініціативи із пропозицією ініціювати зміни до законодавства про судоустрій і статус суддів, якими:

- визначити єдиний підхід нарахування захищених складових заробітної плати працівників апаратів судів;

- встановити, що розмір посадового окладу працівника апарату суду, не може бути меншим ніж 30 відсотків посадового окладу судді відповідного суду.

Щодо визначення навантаження на суддів та граничної чисельності суддів у судах

- Державній судовій адміністрації спільно з Радою суддів України невідкладно вирішити питання підготовки нового проекту граничної штатної кількості посад суддів у місцевих та апеляційних судах з урахуванням реального навантаження на суддів.

-невідкладно розпочати спільні широкі консультації з метою вжиття організаційних заходів в частині підготовки проекту Закону України щодо зміни системи місцевих судів на території України, у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів та після завершення зміни системи місцевих судів ініціювати внесення змін до чинного законодавства про передачу функцій розпорядників бюджетних коштів новоутвореним окружним судам.

Щодо комунікаційної діяльності судової влади України

Вищій раді правосуддя:

- вжити заходів для укладення угод з телерадіоорганізаціями різних форм власності для висвітлення діяльності судів України;

- з метою підвищення ефективності роботи Прес-центру судової влади України, створити групу суддів-спікерів, на громадських засадах, по одному представнику від кожної області, у місті Києві - від кожного суду.

Через утворену групу суддів-спікерів

- активізувати роботу Прес-центру судової влади України;

- запровадити проведення щомісячних брифінгів для журналістів з метою надання суспільству повної та об’єктивної інформації про діяльність судів України;

- встановити та постійно підтримувати дієві зв’язки із журналістами загальнонаціональних радіо- і телеканалів, надавати оперативні коментарі з приводу розгляду справ, що викликають значний інтерес суспільства.

Раді суддів України організувати виконання рішення XVІІІ чергового з’їзду суддів України. Рішення підписали головуючий на з'їзді Голова Ради суддів України Богдан Моніч та секретар з'їзду Олена Журавська.

Коментарі
Додати коментар