До статей

Ефективна комунікація –запорука розвитку професії арбітражного керуючого

02 липня, 2020
Думки
Ефективна комунікація –запорука розвитку професії арбітражного керуючого

19 червня відбулось засідання Ради арбітражних керуючих України на якому були розглянуті найбільш актуальні організаційні питання діяльності Асоціації та її фінансового забезпечення, захист професійних прав арбітражних керуючих та першочергові зміни до національного законодавства про банкрутство. Більш детально про прийняті рішення - Голова Ради арбітражних керуючих України Микола Лукашук в інтерв’ю виданню «Банкрутство & Ліквідація в Україні».

Які зміни до профільного законодавства Ви вважаєте наразі необхідними та першочерговими? 

В світлі останніх подій, які, з однієї сторони, показали згуртованість арбітражних керуючих, з іншої – недосконалість профільного законодавства, гостро постало питання про необхідність напрацювання змін до статті 13 Кодексу України з питань банкрутств, які б передбачали, що про затримання арбітражного керуючого або повідомлення йому про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення має повідомлятись не тільки державний орган з питань банкрутства, а також і Національна асоціація арбітражних керуючих України. З даного питання я звернувся до народного депутата Тараса Тарасенка про розгляд цієї правки на робочій групі. Окрім того, Головам Рад арбітражних керуючих регіонів запропоновано до 10 липня розробити алгоритм захисту арбітражних керуючих від незаконних дій правоохоронців на місцевому рівні та направити свої пропозиції на електронну адресу НААКУ.

Маю стійке переконання, що внесення подібних змін дозволить НААКУ забезпечити невідкладне та ефективне реагування на протиправні дії, спрямовані проти професійних прав арбітражного керуючого, а Радам арбітражних керуючих регіонів – подбати про професійну безпеку на місцях.

Подібні зміни потребують злагодженої комунікації та зворотного зв’язку. Якою НААКУ бачить власну комунікаційну стратегію?

Стрімкий розвиток засобів електронної комунікації є однією з суттєвих характеристик нашого часу. Найбільш оптимальними засобами комунікації на сьогоднішній день є електронна пошта, telegram-канали, сторінка Facebook та медіа ресурси. НААКУ крокує в ногу з часом і потребами сучасного професійного ринку, тому має на меті створити умови для зручного зв’язку, оперативного обміну інформацією, відкритим доступом для активної участі кожного арбітражного керуючого. За найбільш актуальними питаннями діяльності НААКУ, новинами, останніми змінами до законодавства можна прослідкувати в telegram-каналі та на офіційній сторінці Facebook Асоціації.

Від імені НААКУ хочу висловити окрему подяку нашому медіа партнеру -  інформаційному порталу «Банкрутство & Ліквідація в Україні», який висвітлює найбільш актуальні новини в сфері банкрутства та неплатоспроможності.

Маю відмітити важливу роль у встановленні зв’язків професійної спільноти з учасниками конкурсного процесу, яка відведена нашим європейським партнерам. Проект Європейського Союзу «ПРАВО-Justice» спільно з НААКУ консолідують зусилля, спрямовані на розвиток самоврядування арбітражних керуючих в Україні. Стає очевидним, що арбітражним керуючим потрібен власний інформаційний ресурс і «ПРАВО-Justice» зголосилось надати підтримку Асоціації та Мін’юсту в його створенні. Нагадаю, що 18 лютого цього року Наказом Міністерства юстиції України затверджено Порядок функціонування автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність».

Її відокремленою підсистемою стане електронний кабінет арбітражного керуючого. За допомогою особистого кабінету здійснюватиметься подання інформації до Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), та Єдиного реєстру арбітражних керуючих України з подальшим оприлюдненням поданих відомостей на спеціалізованій сторінці веб-сайту Мін’юсту, а також подання та отримання арбітражним керуючим інформації з інших інформаційних систем. Електронний кабінет призначено, зокрема, для подання та отримання арбітражним керуючим інформації з інших інформаційних систем.

В той же час, Порядком  не конкретизовано механізм взаємодії  системи «Банкрутство та неплатоспроможність» і Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та її підсистеми «Електронний суд». До питання впровадження електронного правосуддя прикута значна увага не лише арбітражних керуючих, а й практикуючих адвокатів, які, до речі, вже мають позитивний досвід впровадження електронних сервісів. Втім, поки що рано говорити про ефективність функціонування системи електронного кабінету арбітражного керуючого або її недоліки, оскільки даний проект знаходиться на стадії розробки програмного забезпечення.

На засіданні Ради арбітражних керуючих України розглядалось питання формування бюджету НААКУ. Чи вдалось арбітражним керуючим досягти згоди з цього питання?

Затвердження бюджету - питання складне і дискусійне. Бюджет є головним інструментом, який забезпечує безперервне та оперативне управління органами самоорганізації арбітражних керуючих. Затвердження кошторису Асоціації, її органів, а також звітів про їх виконання віднесено статутом НААКУ до повноважень З’їзду арбітражних керуючих України. В свою чергу, на Раду арбітражних керуючих регіону покладено обов’язок розробити та передати на затвердження з’їзду арбітражних керуючих України кошторис Асоціації на наступний календарний рік та звіт про виконання кошторису за попередній рік.

Не викликає сумнівів той факт, що проект кошторису має відповідати основним потребам членів Національної асоціації арбітражних керуючих України та самої Асоціації і містити ґрунтовні розрахунки, до яких включена оренда та утримання офісного приміщення, придбання комп’ютерів, оргтехніки, охоронної сигналізації, програмного забезпечення, оплата комунальних платежів, тощо. Асоціація повинна мати можливість користуватись конференц-залою, яка здатна прийняти арбітражних керуючих, що беруть участь у засіданні Ради арбітражних керуючих України або може бути задіяна арбітражним керуючим при проведенні зборів, засідання комітету кредиторів за необхідністю. До кошторису має бути також включена оплата праці працівників Секретаріату НААКУ – виконавчого директора, бухгалтера та референта.

З метою забезпечення публічного обговорення бюджету Асоціації професійною спільнотою, проект кошторису направлено радам арбітражних керуючих регіонів для ознайомлення та внесення пропозицій. Свої зауваження до документу ради мають направити на електронну адресу Асоціації. Впевнений, що кожен голос має бути почутим. Запропоновані зміни та обґрунтування до них будуть винесені на чергові засідання Ради арбітражних керуючих України.

Джерела фінансування НААКУ — членські внески?

Якщо говорити про джерела фінансування Асоціації, то, на початковому етапі, до них дійсно слід віднести щорічні внески на забезпечення реалізації самоврядування арбітражних керуючих. На сьогодні дане питання є болючим для більшості арбітражних керуючих. З одного боку членські внески необхідні для забезпечення діяльності саморегулівної організації, з іншого – вони можуть бути непід’ємними для певної категорії арбітражних керуючих (наприклад, для тих арбітражних керуючих, які мають у своєму провадженні лише 1-2 справи, або не мають їх взагалі). Водночас, обов’язок сплачувати членські внески саморегулівної організації арбітражних керуючих визначено частиною 4 статті 32 КУзПБ.

Жваве обговорення спільноти викликало питання визначення дати, з якої мають сплачуватись щорічні внески. Існує думка, що арбітражний керуючий має сплачувати внески з моменту створення НААКУ, іншої позиції притримуються арбітражні керуючі, які відправною точкою вважають дату проведення З’їзду арбітражних керуючих України.

На моє особисте переконання, сплата членських внесків арбітражними керуючими має здійснюватися вже після затвердження З’їздом арбітражних керуючих положення про членські внески з визначенням їх розміру та порядку сплати.

Яким Ви бачите порядок сплати членських внесків?

На мій погляд, раціональним є, знову ж таки, запозичення досвіду Національної асоціації адвокатів України. Так, варто передбачити сплату арбітражними керуючими членських внесків щороку не пізніше 31 січня поточного року.

При цьому, вважаємо за доцільне запропонувати визначення розміру щорічних членських внесків арбітражних керуючих на рівні однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом про державний бюджет станом на 1 січня відповідного року.

На своїй сторінці у Фейсбук Ви зазначили про необхідність створення Науково-консультативної Ради Національної асоціації арбітражних керуючих. Чи вирішено, як і планувалось, питання створення НКР на засіданні Ради арбітражних керуючих України?

Радою арбітражних керуючих України було прийнято рішення щодо запуску механізму створення Науково-консультативної ради НААКУ. Більшість присутніх арбітражних керуючих висловились за включення і запрошення в НКР науковців, експертів, діючих суддів Верховного суду, апеляційних судів та дійшли згоди щодо публікації цієї інформації на офіційній сторінці в Facebook, telegram-каналі Асоціації. Серед учасників засідання Ради  лунали також пропозиції залучити до роботи в НКР осіб, які, хоча і не мають наукового ступеня, але є фахівцями в сфері банкрутства та мають, наприклад, статус аспірантів. Розглядаючи питання кількості членів НКР я, як і раніше, переконаний, що обмежувати кількісний склад є недоцільним. Для вирішення найбільш вагомих питань, які стоять перед професійною спільнотою, важливим є об’єднання зусиль однодумців, осіб, які перш за все, прагнуть якісних змін.

Радою арбітражних керуючих України розіслано листи керівникам судів, вищих навчальних закладів України із запрошенням до співпраці науковців, які мають бажання долучитись до діяльності Науково-консультативної ради при НААКУ.

Маю зазначити, що Рада вже отримала досить потужний фідбек, що свідчить про готовність професійної спільноти діяти системно, використовуючи науковий підхід та кращі світові практики.

Планується, що положення про НКР НААКУ буде затверджене вже під час наступних засідань Ради арбітражних керуючих України. На даний час проект Положення перебуває на стадії обговорення та опрацювання.

Поряд з науковою діяльністю, чи планує НААКУ брати участь у заходах з підвищення кваліфікації арбітражних керуючих?

Так. На засіданні Ради арбітражних керуючих України прийнято рішення щодо необхідності розширення на законодавчому рівні шляхів підвищення кваліфікації арбітражних керуючих і, безумовно, залучення до цього процесу НААКУ. Вважаємо за доцільне розширити види і форми, за якими може бути підвищена кваліфікація арбітражними керуючими, серед яких можуть бути проведення лекції, круглого столу, тренінгу, практичного заняття, майстер-класу, кейс-стаді тощо. Сприятиме підвищенню кваліфікації і має бути враховано для визнання арбітражного керуючого таким, що підвищив кваліфікацію, написання арбітражним керуючим наукових, науково-популярних, навчально-методичних статей, монографій, книг і їх опублікування в спеціалізованих виданнях, а також участь в тематичних заходах (самоосвіта).

З системного аналізу норм чинного законодавства про освіту слідує, що курси підвищення кваліфікації є складовою освіти дорослих. Курси підвищення кваліфікації проводяться для набуття здобувачем освіти нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. Закон України «Про освіту» визначає, що освітня діяльність з підвищення кваліфікації працівників, обов’язковість якої передбачена законом, провадиться закладами освіти, які мають отримати ліцензію на відповідну діяльність та/або акредитувати відповідні освітні програми. Відповідно, участь НААКУ в підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих може бути реалізована шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про освіту», Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій. Пріоритетними в цьому напрямку є зміни, що стосується участі НААКУ в підготовці закладом освіти програми семінару з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами, погодження програми семінару, залучення визначених Асоціацією викладачів. Можливо, постане питання створення НААКУ власного закладу освіти з наступним внесенням до переліку закладів, які проводять семінари з підвищення кваліфікації.

В найкоротший термін Рада арбітражних керуючих України очікує отримати від кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих пропозиції щодо таких законодавчих змін. Маємо сподівання, що ради арбітражних керуючих регіонів також не залишаться осторонь. Всі пропозиції будуть розглянуті на засіданні Ради арбітражних керуючих України. Кваліфікаційна комісія підготує законопроект про внесення зазначених змін до чинних нормативно-правових актів, який презентує Мін’юсту для подальшої імплементації в профільну законодавчу базу.

Зрозуміло, що кожен арбітражний керуючий, як член НААКУ, може в будь-який час звернутись до Асоціації та її регіональних органів. Водночас, яким чином Асоціація підтримує зв'язок з іншими суб’єктами професійної діяльності?

Асоціація, її регіональні органи завжди відкриті до комунікації. Питання, пропозиції та запити щодо діяльності органів самоврядування арбітражних керуючих приймаємо на електронну скриньку - office.unita@ukr.net. Рада арбітражних керуючих України надасть відповіді на всі отримані звернення.

І, насамкінець, цікаво дізнатись про плани НААКУ на поточний та, можливо, майбутній рік. Чи має НААКУ такий план?

Маю зазначити, що під час обговорення цього питання на минулому засіданні Ради арбітражних керуючих України зав’язалась досить жвава дискусія, однак прийняття кінцевого рішення стосовно затвердження Плану дій Національної асоціації арбітражних керуючих України на 2020-2021 р.р. все ж було відкладено. Дійшли компромісу - проект Плану потребує більш широкого обговорення з арбітражними керуючими в регіонах. У зв’язку з цим, до 3 липня представники Асоціації зможуть подавати свої пропозиції, зауваження до документу на електронну адресу НААКУ. Фінальне голосування відбудеться 10 липня під час проведення наступного засідання Ради арбітражних керуючих України.

Коментарі
Додати коментар