До статей

Оксана Тищенко: На часі – об’єднання зусиль освітніх закладів та СРО у проведенні підвищення кваліфікації арбітражних керуючих

28 липня, 2020
Думки
Оксана Тищенко: На часі – об’єднання зусиль освітніх закладів та СРО у проведенні підвищення кваліфікації арбітражних керуючих

В ексклюзивному коментарі інформаційному порталу «Банкрутство & Ліквідація» арбітражна керуюча, членкиня Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих Оксана Тищенка висловила свою думку щодо вдосконалення процесу підвищення кваліфікації арбітражних керуючих України.

Багатокомпонентні та відверто непрості сучасні перипетії процедури банкрутства передбачають здійснення неупередженого та антикризового менеджменту суб’єктом господарювання зі збереженням балансу між інтересами кредиторів і боржника на шляху відновлення платоспроможності останнього. Вони трансформували донедавна майже непомітну в суспільстві функцію арбітражних керуючих на таку, що відповідально визначає перетини, злами або точки відліку життєдайності підприємств, організацій і, звичайно, кожного з членів трудових колективів.

Правовий (та й моральний!) статус арбітражного керуючого на сучасному етапі розвитку економіки України, актуалізує передбачені Законом України ключові позиції центральної фігури процедури банкрутства.

Екскурс в «літопис» нашої професії нагадує, що поняття «арбітражний керуючий» вперше з’явилося в Україні у зв’язку із прийняттям Закону України від 30.06.1999 № 784-ХІV.

Але швидкоплинність часу зобов’язує не зупинятися, не гальмувати процеси поступального руху, невпинно й не зворотно торувати шляхи нових методів і методологій в неозорій площині професійної діяльності арбітражних керуючих.

Кодекс України з процедур банкрутства (КУзПБ), що набув чинності 21.10.2019, привніс чимало новацій до процедури банкрутства. Розробники КУзПб за мету ставили підвищення ефективності процедур банкрутства: спрощення, здешевлення та прискорення провадження у справі про банкрутство; додаткові гарантів захисту прав кредиторів боржника; можливість врегулювання неплатоспроможності фізичної особи.

Розмірковуючи про необхідність нових, нестандартних, інноваційних рішень та дієвих механізмів подолання кризових явищ, які будуть частиною стратегії економічного розвитку країни на її сучасному етапі, члени Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих – арбітражні керуючі Дейнегіна Вікторія Миколаївна, Матущак Віктор Іванович, Микитьон Віктор Васильович, Тищенко Оксана Іванівна ретельно вивчили пропозиції Голови Ради Національної асоціації арбітражних керуючих України (НААКУ) Лукашука М.В. та рішення РАДИ НААКУ від 19.06.2020 стосовно питання участі саморегулівної організації арбітражних керуючих у підвищенні кваліфікації її членів.

За результатами до РАДИ НААКУ направлений лист із пропозиціями внесення змін Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, які мають передбачати: обов’язкову участь Національної асоціації арбітражних керуючих України в підготовці закладом освіти програми семінару з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами; погодження Національною асоціацією арбітражних керуючих України програми семінару з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами; залучення визначених Національною асоціацією арбітражних керуючих України викладачів.

Однією з вагомих  й визначальних складових діяльності СРО НААКУ має  стати інститут підвищення кваліфікації арбітражними керуючими, що регламентуються Кодексом України з питань банкрутства (КУзПБ) та Положенням Міністерства юстиції.

Пунктом 4 статті 11 КУзПБ визначено, що арбітражний керуючий повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

Стаття 18 Закону України «Про освіту» визначає освіту дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки; складовою освіти дорослих є курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутого рівня компетентності у межах професійної діяльності або галузі знань.

Безперервний професійний розвиток – це наскрізний процес навчання та вдосконалення професійної компетентності фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності.

Заклади освіти, що здійснюють передбачену законом освітню діяльність щодо обов’язкового підвищення кваліфікації працівників, мають отримати ліцензію на відповідну діяльність та/або акредитувати відповідні освітні програми.

Огляд інституції підвищення кваліфікації  арбітражних керуючих закладами освіти України,  перш за все,  спрямовує до знайомства та вивчення досвіду, напрацьованого в цьому напрямку колективом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Професорсько-викладацький колектив НЮУ імені Ярослава Мудрого, у складі якого близько 700 докторів і кандидатів наук, професорів, доцентів та інших науково-педагогічних працівників, разом з випускниками й сьогоднішніми студентами, здійснюючи підготовку висококваліфікованих спеціалістів для органів юриспруденції, не ставить крапку на їх освітньо-виховному процесі врученням дипломів. Але і випускники, в свою чергу, вже усталено доводять, що «Харків  був і залишається Меккою вітчизняної юриспруденції». Нові ознаки і професійні життєві імпульси цьому додала поява ще одного елемента складного освітнього комплексу  харківського спеціалізованого вишу.

На офіційному сайті НЮУ імені Ярослава Мудрого повідомляється: «Для зміцнення зв’язків між випускниками, студентами та науково-педагогічним складом, з метою сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, розвитку культури, охорони здоров’я, надання допомоги вченим, викладачам, талановитій творчій молоді, випускникам, задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх випускників відповідно до чинного законодавства України 8 травня 2012 року було зареєстровано Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Традиційні  й оновлені сучасними вимогами завдання покладено ще на один щабель освітнього процесу: Інститутом післядипломної освіти у складі Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого запроваджено освітню діяльність у формі спеціалізації, підвищення кваліфікації шляхом надання платних освітніх послуг на договірній основі.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку юридичних послуг отримання спеціалізованих знань є необхідною умовою для розвитку успішної професійної кар’єри. Задля вдосконалення і диверсифікації навчального процесу в Університеті запроваджено сертифікатні освітні програми, які постійно оновлюються.

Симбіоз згаданих у даних нотатках форм і методів вдосконалення рівня професійної майстерності активно використовується і дає відчутні результати в контексті підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, що є обов’язковою згідно з  Кодексом України з процедур банкрутства (КУзПБ).

До викладання дисциплін долучаються не тільки провідні викладачі Університету, а й відомі практики відповідної професійної галузі відповідних сферах як з України,  так і з закордону. Усі програми користуються попитом не тільки в межах вишу, а й серед осіб, які навчаються в інших ЗВО. По завершенні навчання  за обраною програмою видається відповідний сертифікат, що може стати вирішальним при майбутньому працевлаштуванні.

За останні роки більше 100 арбітражних керуючих Харківської та інших областей прослухали семінари з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та успішно склали залік із підвищення кваліфікації.

Специфіка діяльності арбітражного керуючого потребує отримання та постійного оновленні спеціальних знань в багатьох сферах господарської діяльності підприємства, як державного, так і приватного. А так на семінарах з проблемних вузькоспеціальних питань кваліфіковані викладачі Університету систематизують новели законодавства господарського, адміністративного, кримінального, тощо. Також акцентується увага на економічній складовій роботи арбітражного керуючого. Практичне застосування законодавства, пов’язаного із банкрутством, висвітлюють залучені до проведення семінарів судді господарського суду Харківської області, Східного апеляційного господарського суду, відділу з питань банкрутства Східно-міжрегіонального Управління юстиції (м. Харків), страхові комісари, нотаріуси та інші спеціалісти.

Саме такий підхід дає суттєвий ефект від семінарів із підвищення кваліфікації арбітражних керуючих, надає можливість арбітражним керуючим не тільки формально виконати вимоги закону щодо проходження курсів із підвищення кваліфікації, а так підтвердити право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та, головне, дійсно, отримати корисну прикладну інформацію для використання в повсякденній праці арбітражних керуючих щодо процедури банкрутства, дає можливість уникнути прикрих помилок за браком спеціальних знань або невчасного застосування новел законодавства.

Саме такі передові навчальні заклади як Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого беззаперечно мають потужну технічну базу, наявність потрібних висококваліфікованих фахівців, забезпечують відповідними сучасними умовами для проведення навчального процесу  поєднання дискурсу й практичного досвіду сучасних арбітражних керуючих.

Маємо всі підстави констатувати, що на новітньому етапі запровадження інституції процедури банкротства проведення семінарів, круглих столів та інших заходів із підвищення кваліфікації арбітражних керуючих на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого є пріоритетними в порівнянні із іншими вищими освітніми закладами України.

Як вже згадувалось в даному матеріалі, 21 жовтня 2019 набрав чинності Кодекс України з питань банкрутства. Запроваджено створення саморегулівної організація арбітражних керуючих.

20 листопада 2019 на першому з’їзді арбітражних керуючих України створено Некомерційну професійну організацію «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ»  (НААКУ),  до складу якої увійшли всі арбітражні керуючі України (а це понад 1300 осіб).

Саморегулівна організація арбітражних керуючих є некомерційною професійною організацією, що об’єднує всіх арбітражних керуючих та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування арбітражних керуючих, яка, серед іншого, забезпечує високий професійний рівень та подальший розвиток професії арбітражних керуючих.

На часі – об’єднання зусиль інших спеціалізованих освітніх закладів та саморегулівної організації арбітражних керуючих в забезпеченні проведення підвищення кваліфікації арбітражних керуючих.

Співпраця НААКУ із Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, ґрунтовне синтезування теоретичних і практичних напрацювань у сфері підвищення кваліфікації членів СРО арбітражних керуючих передбачає ефективні кроки для виходу на новий рівень професійної підготовки арбітражних керуючих. Та як наслідок – забезпечення  модернізації, поява нових форм і методів діяльності, підвищення результативності, показників професійної довершеності у сфері проведення процедури банкрутства в України.

Коментарі
Додати коментар