До статей

Куделя Марія: Самодіагностика банкрутства. Як живому бізнесу попередити проблеми?

23 березня, 2021
Думки
Куделя Марія: Самодіагностика банкрутства. Як живому бізнесу попередити проблеми?

Член Ради арбітражних керуючих міста Києва Куделя Марія в ексклюзивному коментарі інформаційному порталу «Банкрутство & Ліквідація» розказала про методи «самодіагностики банкрутства». За якими ознаками живому бізнесу визначити, що у нього починаються проблеми з платоспроможністю?

Головне в шахах це не те, на скільки ходів вперед ти думаєш,

а те, як ти аналізуєш поточну ситуацію.

Гаррі Каспаров

Що ж, можу сміливо сказати, арбітражний керуючий -це універсальний солдат. Виконуючи свої буденні професійні обов’язки арбітражний керуючий має можливість побачити весь шлях бізнес-проекту від початку його створення і до повної ліквідації, і навіть більше – до наслідків його повної ліквідації. Хто ще може об’єктивно, відсторонено побачити весь життєвий шлях бізнесу та результат некомпетентного, невдалого чи злочинного менеджменту? Хто ще може побачити як занедбане, потоплене в боргах підприємство відновлюється завдяки санаційним заходам? Знання арбітражного керуючого безцінні та мають застосовуватися не тільки на стадії банкрутства боржника, частіше на стадії досудової санації, та як превентивний, профілактичній захід в буденності підприємця.

Реалізація бізнес-ідеї - складний багато-рівневий емоційно-напружений процес:

 • народження ідеї, прийняття рішення розпочати бізнес, страх невідомого, думки про те, чи достатньо ти компетентний, розумний абощо, щоб відкрити бізнес.
 • організація бізнесу, написання бізнес-плану, пошук стартового капіталу, пошук людських ресурсів, партнерів.
 • управління бізнесом, маркетинговий і фінансовий менеджмент, управління людськими ресурсам, управління податками.
 • забезпечення довгострокового функціонування та розширення бізнесу.

І от, в один момент, цей довгий тернистий шлях впирається у слово неплатоспроможність. На якомусь етапі ти розумієш, що боргів в тебе більше за все, що ти маєш, і твій бізнес не тільки не приносить прибутку, а й породжує величезні проблеми. На якому етапі ти помилився?

Платоспроможність - здатність виконувати зобов’язання, показник фінансової стійкості, це вагомий критерій, що впливає на взаємовідносини з банками, інвесторами, партнерами тощо. Неплатоспроможність - це неспроможність виконати у строк власні грошові зобов'язання.

Питання платоспроможності, методи оцінки платоспроможності та фінансовий аналіз підприємства – це вже тренд, а от дослідження, систематизація та узагальнення причин втрати платоспроможності, напрацювання алгоритмів виходу з кризового стану, наразі, в умовах багаторічної кризи в Україні, є конче необхідним заходом загальнодержавного значення.

Отже, як показує практика, існує багато факторів, що можуть вмить змінити фінансовий статус ще вчора стабільного підприємства. Причин банкрутства безліч. Починаючи від змін в законодавстві до банальної помилки в бухгалтерському обліку. Їх умовно можна поділити на внутрішні та зовнішні.

Серед зовнішніх причин можна виділити стан економіки, грошову політику дер­жави, кредитну, податкову, амортизаційну політику, стабільність фінансового ринку, соціально-культурні чинники тощо. Для боротьби з цими факторами необхідний системний підхід, але насправді, це фактори на які підприємство не має впливу або цей вплив є незначним. До внутрішніх факторів відносять ті, що безпосередньо залежать від організації управління на підприємстві.

З’ясування та розуміння причин погіршення показників фінансово-господарської діяльності підприємств, це об’ємна кропітка праця, але ж, знаючи причину, ти можеш передбачити її наслідки.

Так, однією з поширених причин добросовісного банкрутства за останні роки стали події, що тривають з 2014 року, а саме: незаконна анексія Криму та дії терористичних угруповань на території Донецької та Луганської областей.

Так у зв’язку з нестабільною політичною ситуацією в країні у цілому і в зазначених регіонах, зокрема, знизилась інвестиційна привабливість підприємств, відбулося різке падіння попиту на продукцію, не завантаженість виробничих потужностей стали причиною простою устаткування. Недостатнє завантаження, відсутність перспектив відновлення замовлень в колишніх обсягах, відсутність належного фінансування змушувало керівництво мінімізувати витрати на утримання основних засобів. Майно не використовувалось в господарській діяльності роками та втрачало свою функціональність і цінність.

Утримання штату працівників здійснювалося для збереження команди фахівців галузі, що тягло за собою витрати непокриті прибутком. Тривалість кризи, відсутність замовлень, псування обладнання потягли за собою необхідність масових звільнень, що також значно вплинуло на розмір заборгованості підприємства. Регіон покинули найбільш цінні та кваліфіковані кадри.

Крім того, припинилося кредитування, без чого бізнес працювати не може. Банківські установи не готові кредитувати підприємства, що знаходяться на Донбасі.

У той же час, дамоклевим мечем нависла необхідність погашення вже залучених кредитів, відсутність достатніх обсягів замовлень, продовження військових дій… кредитори не готові збільшувати строки повернення заборгованості, а отже далі тільки банкрутство.

Наведена ситуація типова для більшості добросовісних боржників цього періоду і тут не можна казати про неправильний менеджмент, чи марнотратство. Це вплив об’єктивних обставин, зовнішніх факторів на діяльність господарюючого суб’єкта.

Аналогічний вплив на бізнес має і сьогоденна економічна ситуація в світі викликана пандемією. Наслідки COVID-19 для України помітні навіть нефахівцю: падіння зайнятості та платоспроможності споживача, критичне зниження ВВП, скорочення обсягів іноземних інвестицій, здешевлення національної валюти тощо. На тлі світової кризи 2020-2021 років термін «неплатоспроможний» та «банкрутство» стали загальновідомими.

За таких передумов, незалежно від стадії життєвого циклу, на якому знаходиться підприємство, з метою виявлення ознак поточної неплатоспроможності, для ефективного управління і прогнозування фінансового стану слід періодично проводити оцінку його фінансово-господарського стану.

Такий аналіз краще доручати професіоналам, але й можливо робити самостійно керуючись Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, що затверджені Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 року № 14.

Аналіз фінансових факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення можливості санації підприємства здійснюється за такими показниками:

 • аналіз необоротних активів;
 • аналіз оборотних активів;
 • аналіз власних оборотних засобів (аналіз структури грошових потоків підприємства, аналіз формування власного капіталу);
 • поглиблений аналіз дебіторської заборгованості (аналіз структури, тенденцій та аналітичних показників);
 • аналіз кредиторської заборгованості;
 • аналіз прибутковості підприємства;
 • аналіз витрат на виробництво;
 • аналіз використання трудових ресурсів;
 • аналіз інвестицій та інновацій.

Оцінка змін, що відбулися за останні три календарні роки, надасть бачення поточного фінансового стану підприємства, покаже спрямованість змін та їх вплив на стан платоспроможності підприємства.

Але цього замало! Моніторити платоспроможність необхідно щодня.

Для цього складається бізнес-план, план платежів, платіжний календар в якому будуть відображатися не тільки витрачання грошових коштів, але і їх надходження. Помісячний моніторинг дасть можливість бачити повну картину за період і мати можливість коригувати. При оцінці поточної платоспроможності підприємства обов'язково аналізують дебіторську і кредиторську заборгованості, це важливий показник.

Оцінивши платоспроможність підприємства, у разі її негативного прояву слід негайно застосовувати профілактичні заходи. Оптимізуйте дебіторську заборгованості, внутрішню структуру команди, максимально зменште витрати. Сконцентруйтеся на можливостях, а не проблемах.

А от для формування плану санаційних заходів з відновлення втраченої платоспроможності, все ж краще звернутися до фахівців, наприклад до арбітражного керуючого, який допоможе знайти вихід з проблеми. Таким чином, оскільки ефективність підприємства нерозривно пов’язана із забезпеченням його стійкого фінансового стану, відсутність загальної сталої практики здійснення поточної самодіагностики платоспроможності, можна назвати однією з причин неефективного функціонування. Отже, головне в бізнесі це не те, на скільки ходів вперед ти думаєш, а те, як ти аналізуєш поточну ситуацію.

Коментарі
Додати коментар