До статей

Тетяна Колмикова: АК впроваджують новітні технології для підвищення ефективності своєї роботи

15 квітня, 2021
Думки
Тетяна Колмикова: АК впроваджують новітні технології для підвищення ефективності своєї роботи

Арбітражна керуюча, адвокат, голова Ради арбітражних керуючих Одеської області, член Комітету з питань банкрутства Національної асоціації адвокатів України Тетяна Колмикова спеціально для інформаційного порталу «Банкрутство & Ліквідація» підготувала аналіз факторів, які з’явилися у практиці банкрутства під час пандемії.

Восени 2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, який вніс суттєві зміни щодо провадження у справах про банкрутство та відновлення платоспроможності боржників, а наприкінці 2019 року людство стикнулося з пандемією коронавірусу.

Карантин змушує все людство жити по-новому.

Так співпало, що арбітражні керуючи розпочали застосування  норм Кодексу  України з процедур банкрутства саме під час пандемії. Деякий час після введення карантину, суттєвих змін у роботі, що пов’язані з введенням обмежувальних заходів з метою стримання  поширення гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2  не відбулося, але згодом, зовсім скоро, коли люди, що представляли інтереси сторін та учасників провадження у справі про банкрутство почали хворіти  виникла необхідність у застосуванні альтернативних способів участі у судових засіданнях, на зборах кредиторів та засіданнях комітету кредиторів.

Дуже доцільно та в «ногу з часом» наказом  ДСА України від 08.04.2020 № 169 «Про затвердження Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду»  вирішено питання участі сторін в судових процесах поза межами приміщення суду.

На сьогодні, з метою  полегшення участі стороні у судових процесах  поза межами приміщення суду Наказом ДСА України від 23.04.2020 року №196 затверджено Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду у новій редакції, водночас, наказ ДСА України від 08.04.2020 № 169 визнано  таким, що втратив чинність. 

Відповідно до оновленого Порядку суди можуть використовувати не лише систему відеоконференцзв'язку Easycon, а інші доступні суду та учасниками судового процесу засоби, що забезпечують проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв’язку.

Наступним кроком у  застосуванні Кодексу України з процедур банкрутства, до роботи під час пандемії, стало внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства Законом № 728-IX від 18.06.2020, а саме:

  • збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції, за умовами, що визначені у Кодексі;
  •  збори та комітет кредиторів можуть проводитися шляхом опитування, за умови забезпечення належної ідентифікації та перевірки повноважень представників кредиторів.
  • арбітражний керуючий звільняється від відповідальності за невчинення дій, передбачених  Кодексом, якщо вони не можуть бути вчинені в умовах карантину і  якщо арбітражним керуючим буде доведено, що вони не можуть бути вчинені в умовах карантину, а також за умови повідомлення про це кредиторів, обраних до складу комітету кредиторів, та кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника;
  • продовжуються строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність), звернення у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.
  • продовжується строк, визначений частиною шостою статті 34 цього Кодексу, якщо боржник доведе, що неможливість дотримання місячного строку на звернення із заявою про відкриття справи про банкрутство була спричинена поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 та/або заходами боротьби з поширенням цієї хвороби;
  • комітет кредиторів та забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) мають право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. У разі прийняття комітетом кредиторів та/або забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення) такого рішення витрати щодо збереження та утримання майна банкрута і всі ризики щодо втрати майна або зменшення його вартості несуть кредитори, які прийняли таке рішення;
  • зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника.

Вищенаведені, тимчасові норми, що внесені до Кодексу України з процедур банкрутства,  щодо можливості дистанційного проведення  зборів та комітету кредиторів  в режимі відеоконференції або шляхом опитування, доцільно залишити в Кодексі після завершення пандемії, оскільки такі заходи вже обумовлено вимогами часу, щодо впровадження нових технологій.

Таким чином,  пандемія, внесла і позитивні зміни, щодо організації роботи арбітражного керуючого, допомогла пришвидшити впровадження новітніх технологій задля економії власного часу та більш ефективної роботи арбітражного керуючого.

Звісно, є і  труднощі, наприклад, безпосередньо в м. Одесі, ми змогли провести з’їзд арбітражних керуючих Одеської області,  на порядок денний якого було винесено  питання  створення Ради арбітражних керуючих  області, лише восени 2020 року , майже через рік після створення Національної асоціації арбітражних керуючих України, це теж було пов’язано з обмежувальними карантинними заходами.

Щодо ситуації в нашому регіоні відносно впливу пандемії на кількість порушених справ про банкрутство, як на мою думку, на сьогодні в регіоні не спостерігається  звернення осіб із заявами про порушення провадження у справі про банкрутство через наслідки пандемії, це обумовлено і наявністю обмежень, а саме мораторію на   відкриття проваджень у справах про банкрутство боржників - юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 12 березня 2020 року, а також і іншими обставинами.

На сьогодні, безпосередньо в Одеській області, у більшості  справ про банкрутство неплатоспроможність боржників  обумовлена іншими економічними чинниками та факторами, які виникли до пандемії, наприклад  відносно сільськогосподарських підприємств, в тому числі і тих, що задіяні у виноробстві, неплатоспроможність обумовлена несприятливими погодними умовами, що мали місце протягом 2019-2020 років, стійка посушлива погода, що характеризувалася підвищеним температурним фоном і тривалим бездощовим періодом стала причиною  дефіциту  ефективних опадів волого забезпечення у відповідальні етапи розвитку сільськогосподарських культур, що безпосередньо вплинуло на економічні показники господарської діяльності таких підприємств.

Для відновлення платоспроможності саме таких боржників, діяльність яких пов’язана з сезонністю, враховуючи специфіку діяльності сільськогосподарських підприємств, ефективним інструментом відновлення платоспроможності боржника було б  застосування мирової угоди, як то було передбачено у ст. ст. 77-82 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції Закону № 4212-IV від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 32-33, ст. 41 , або можливість  застосування процедури санації боржника його керівником (ст. 94 вищенаведеного Закону), нажаль, такі процедури  не увійшли до Кодексу України з процедур банкрутства, але я вважаю, що такі інструменти є ефективними механізмами у справах про банкрутство з метою відновлення платоспроможності боржників.  

Коментарі
Додати коментар