До статей

Мар’ян Чорній: Обізнаний – означає захищений

08 жовтня, 2020
Думки
Мар’ян Чорній: Обізнаний – означає захищений

В ексклюзивному коментарі інформаційному порталу «Банкрутство & Ліквідація» Голова Ради арбітражних керуючих Львівської області Мар’ян Чорній висловив свою думку щодо захисту професійних прав арбітражних керуючих Львівщини, основною метою якого є попередження (превенція) порушень прав арбітражних керуючих та гарантій їх діяльності.

Наприкінці літа, Радою арбітражних керуючих Львівської області затверджено алгоритм захисту професійних прав арбітражних керуючих Львівщини. Цей алгоритм передбачає здійснення усієї повноти заходів, спрямованих на захист прав арбітражних керуючих та гарантій їх діяльноті, серед яких, зокрема Договір про надання первинної правової допомоги у кримінальному провадженні. На виконання цього Договору, Радою видаються довідки, які гарантують кожному арбітражному керуючому право на захист зазначеними у договорі адвокатами. Разом з довідкою видається заява про забезпечення права на захист особи – пред’явника, а також пам’ятки про процесуальні права.

Однак, в процесі розроблення цього алгоритму, ми зрозуміли, що для досягнення мети, в даному випадку захисту прав арбітражних керуючих, варто розглянути це питання під кутом зору впровадження правил етики у практичну діяльність, а також підвищення рівня обізнаності, ерудиції арбітражних керуючих в професійному та повсякденному житті.

Вірно говорить давнє латинське прислів’я: «Хто попереджений, той озброєний». Але в наш час влучніше говорити: «Обізнаний - означає захищений».

На мою думку, головним напрямом діяльності у боротьбі з правопорушеннями є їх попередження та відповідним чином організована робота щодо забезпечення арбітражного керуючого можливістю доступу до інформації, одержання ним знань про права, свободи та обов'язки, механізми реалізації та захисту таких прав і свобод. Позаяк, недостатній рівень обізнаності щодо своїх прав призводить до ігнорування і порушень цих прав та, як наслідок, потреби їх захисту.

Безумовно, сьогодні спільнота арбітражних керуючих живе сучасними реаліями. Динамічний час народжує динамічних арбітражних керуючих. Дотримання арбітражними керуючими моральності й високих стандартів поведінки в  здійсненні своєї професійної діяльності, є вічними цінностями і повинні супроводжувати арбітражних керуючих сьогодення. Тому особливу значимість набуває проблема забезпечення додержання етичних принципів діяльності арбітражного керуючого. Ми можемо допускати різне трактування законодавства, але зобов’язані дотримуватися єдиних стандартів у своїй роботі.

Базисом професії арбітражного керуючого мають бути такі моральні домінанти як честь, гідність, відповідальність, обов’язок, порядність, тактовність, незалежність, неупередженість, добросовісність, професіоналізм та інші моральні якості, які характеризують діяльність арбітражного керуючого. Разом з тим, моральний клімат інституту арбітражного керуючого повинен міцно спиратися на правові підвалини становлення поведінки нашої професійної спільноти. Тут доводиться враховувати єдність таких категорій, як право і мораль. Співвідношення цих понять дає усвідомлення того, що вони перебувають у єдності й у такому вигляді впливають на регулювання поведінки арбітражного керуючого.

Саме тому, з метою захисту прав арбітражних керуючих Рада взяла курс на:

  • здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та інтересів арбітражних керуючих, а також порушення гарантій їх діяльності;
  • сприяння підвищенню рівня обізнаності, ерудиції арбітражних керуючих в професійному та повсякденному житті;
  • вироблення системи орієнтирів, рекомендацій для обрання арбітражними керуючими допустимої поведінки в конкретних складних ситуаціях.

Для досягнення поставленої мети Радою арбітражних керуючих Львівської області з Радою адвокатів Львівської області, Львівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Громадською організацією «Львівський центр медіації», Радою приватних виконавців Львівської області, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області, Національною асоціацією медіаторів України підписано Меморандуми про співпрацю. Крім того, ведуться переговори щодо підписання Меморандуму з Відділенням Нотаріальної палати України в Львівській області.

Зазначені Меморандуми відкривають нові можливості для співпраці професійних спільнот у сфері обміну інформацією і досвідом в межах відповідних функцій і повноважень сторін, підвищення кваліфікаційного рівня арбітражних керуючих, популяризації інституту арбітражного керуючого. Отримані знання стануть не тільки основним орієнтиром діяльності арбітражного керуючого при вирішенні різного роду ситуацій, а й слугуватимуть його фундаментальним путівником у повсякденному житті.

Тут варто усвідомити найголовніше: моральні якості арбітражного керуючого та покращення рівня обізнаності у правовій сфері виступають стійкими елементами їх моральної свідомості і поведінки у професії та побуті. Арбітражний керуючий повинен завжди самовдосконалюватися шляхом гармонізації знань і їх втілення у вчинках, тобто здатність здійснювати професійні кроки, приймати професійні рішення, втілювати професійні дії відповідно до існуючих етичних та правових норм. Зазначене призведе до недопущення порушень, невизнання чи оспорення прав арбітражних керуючих та, як наслідок, відсутності потреби використання інструментів захисту порушених прав.

Така стратегія розвитку взаємодії Сторін Меморандумів базується на принципі: «Обізнаний - значить захищений».

Коментарі
Додати коментар