До статей

Владислав Філатов: Стандарти діяльності арбітражних керуючих покликані забезпечити професійний розвиток

12 листопада, 2020
Думки
Владислав Філатов: Стандарти діяльності арбітражних керуючих покликані забезпечити професійний розвиток

Директор Департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції України Владислав Філатов в ексклюзивному коментарі інформаційному порталу «Банкрутство & Ліквідація» повідомив про створення Робочої групи з розробки проєкту професійного стандарту «Арбітражний керуючий».

Запровадження професійного стандарту «Арбітражний керуючий» має на меті визначити і надати відповідь на запитання про рівень та якість знань і умінь професії арбітражного керуючого, визначити шляхи і методи підготовки, підвищення кваліфікації та перевірки здібностей кваліфікованих фахівців для задоволення потреб ринку.

Впровадження професійних стандартів арбітражних керуючих має забезпечити інтеграцію ключових компетентностей й умінь у навчальні програми професійної освіти для арбітражних керуючих. Відтак, професійні стандарти арбітражних керуючих покликані забезпечити професійний розвиток, як у сфері банкрутства (неплатоспроможності), так і у сфері освіти, де створюватимуть основу для підготовки педагогічних і наукових працівників, розробки освітніх програм професійної підготовки арбітражних керуючих, навчально-методичних матеріалів, більш ефективних методів оцінювання та атестації результатів професійного навчання та застосування.

Також наявність професійного стандарту арбітражний керуючий і визнані компетентності можуть бути враховані під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників державного органу з питань банкрутства, відповідальних за забезпечення формування та реалізацію політики у сфері банкрутства.

Втім, варто зауважити, що досвід зарубіжних країн показує, що створення якісних професійних стандартів, їх ефективне використання, оновлення і розвиток вимагає врегулювання ряду проблем, зокрема:

 • Залучення усіх зацікавлених сторін до роботи зі створення і використання професійних стандартів; - раціональний розподіл повноважень між зацікавленими сторонами в процесі створення і використання професійних стандартів;
 • Формування організаційних механізмів розроблення і підтримки професійних стандартів, які б дозволяли своєчасно і якісно оновлювати стандарти і забезпечувати спадкоємність «нових» і «старих» стандартів.

Саме з цією метою при Міністерстві юстиції України створено Робочу групу розроблення проєкту професійного стандарту «Арбітражний керуючий», персональний склад якої затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09.11.2020 № 3909/5.

До складу Робочої групи увійшли представники Міністерства юстиції України як державного органу з питань банкрутства, представники професії арбітражних керуючих, експерт Проєкту ЄС «PRAVO-Justice» та адвокати.

Наразі, до Робочої групи увійшли:

 • Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції, голова Робочої групи;
 • Владислав Філатов, директор Департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції України;
 • Ольга Сурженко, заступник директора Департаменту-начальник відділу аналітичної роботи та розгляду звернень Департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції України;
 • Вікторія Городецька, завідувач сектору підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих Департаменту з питань банкрутств Міністерства юстиції України;
 • Анатолій В’язовченко, арбітражний керуючий;
 • Вікторія Дейнегіна, арбітражний керуючий;
 • Сергій Донков, арбітражний керуючий;
 • Василь Дорожкін, арбітражний керуючий;
 • Ірина Жаронкіна, головний національний експерт Проєкту ЄС «PRAVO-Justice»;
 • Євген Іваненко, арбітражний керуючий;
 • Вадим Кізленко, арбітражний керуючий;
 • Віктор Матущак, арбітражний керуючий;
 • Артур Мегеря, арбітражний керуючий;
 • Віктор Микитьон, арбітражний керуючий;
 • Ірина Сербін, арбітражний керуючий;
 • Дмитро Соколик, адвокат.

Отже, розроблення проєкту професійного стандарту «Арбітражний керуючий» та подальше його впровадження покликане на забезпечення престижності і розвитку професії арбітражних керуючих, підвищення якості виконання арбітражними керуючими своїх повноважень, що має наслідком покращення показників, які характеризують стан справ у сфері банкрутства (неплатоспроможності).

Коментарі
Додати коментар