До статей

Юрій Моісеєв: Перевірка є дисциплінуючим фактором для арбітражних керуючих

15 вересня, 2021
Думки
Юрій Моісеєв: Перевірка є дисциплінуючим фактором для арбітражних керуючих

Радник L.I.Group Юрій Моісеєв в ексклюзивному коментарі інформаційному порталу «Банкрутство & Ліквідація» висловив свою думку щодо якості перевірок АК співробітниками територіальних управлінь юстиції.

За останні 8 місяців дисциплінарна комісія розглянула 123 подання про притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності. 13 подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності арбітражних керуючих (10,5 %) комісія відхилила, по 38 арбітражних керуючих прийняла рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності (31%).

Який порядок перевірки арбітражних керуючих?

Як нам відомо, в процесі виконання повноважень арбітражними керуючими є три суб’єкти, які здійснюють нагляд за їхньою діяльністю: господарський суд, державний орган з питань банкрутства (Мінюст) та саморегулівна організація арбітражних керуючих (Національна асоціація арбітражних керуючих). Формою контролю Мінюсту є проведення планових та позапланових перевірок арбітражних керуючих.

Планові перевірки арбітражних керуючих проводяться не більше одного разу на два роки на підставі відповідного наказу Мінюсту, позапланові – за скаргами фізичних або юридичних осіб на підставі відповідного доручення Мінюсту його територіальними органами.

Одразу хотів би наголосити, що будь-яка перевірка є дисциплінуючим фактором для арбітражних керуючих.

Перше, з чого потрібно почати, то це з правильності визначення предмету перевірки працівниками органу контролю за наслідком аналізу скарги, яка надійшла разом із дорученням Мінюсту. Адже, як показує практика, від цього залежатиме не лише повнота проведення заходу контролю, але й в подальшому порушення прав як арбітражного керуючого, так і скаржника (усі питання, підняті у скарзі мають бути досліджені, а зайві не мають ставитись арбітражному керуючому).

Доволі часто каменем спотикання під час проведення перевірок є належне та вчасне повідомлення арбітражного керуючого про проведення перевірки із надісланням копії скарги та інших документів, передбачених порядком контролю перевіряючими. Для належного виконання такого своєрідного підготовчого етапу важливим є не лише дотримання чіткого алгоритму дій з боку перевіряючих, але й правильність відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі арбітражних керуючих щодо місцезнаходження офісу та контактів арбітражного керуючого (арбітражний керуючий власноруч вносить туди відповідні відомості).

Після отримання документів від арбітражного керуючого на вимогу органу контролю, комісія з проведення перевірки, під час вивчення кожного конкретного питання, має об’єктивно встановити повноту наданих документів та надати оцінку кожному з них, а у разі, якщо будь-який із документів не наданий, то встановити причину такого ненадання, а не підходити до цього формалізовано (наявність/відсутність).

Найголовнішим під час проведення перевірок арбітражних керуючих є формування в акті висновків про наявність або відсутність порушень, віднесення їх до таких, що підлягають чи не підлягають усуненню, та до грубих. Вказані висновки потім «лягають» в основу подальших дій і, зокрема, є наслідком направлення пропозиції про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності. 

Дані статистики

Про показник якості проведення перевірок арбітражних керуючих територіальними управліннями юстиції можна робити певний висновок зі статистики прийнятих рішень дисциплінарною комісією арбітражних керуючих, результати засідань якої розміщені на офіційному сайті Мінюсту за 8 місяців 2021 року.

Отож, за 8 місяців поточного року дисциплінарною комісією арбітражних керуючих було проведено 8 засідань, на яких розглянуто 123 подання про притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності.

З’ясувавши усі обставини, вислухавши учасників, дисциплінарна комісія відхилыла 13 подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності арбітражних керуючих (10,5 % від загальної кількості), щодо 38 арбітражних керуючих прийнято рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності (31% від загальної кількості).

Також, окрім подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарна комісія арбітражних керуючих вирішує питання про скасування результатів перевірок та ініціювання проведення планових/позапланових перевірок і таких рішень у зазначеному періоді було 57. За відсутності інформації про загальну кількість проведених перевірок державним органом з питань банкрутство про порівняння не може бути і мови, однак такі випадки мають місце бути.

Для арбітражних керуючих і працівників державного органу з питань банкрутства дуже корисним будуть узагальнення (на кшталт судів), за наслідком проведення перевірок арбітражних керуючих в контексті судової практики, яка формується під час розгляду справ про банкрутство. У цьому мають активно брати участь як арбітражні керуючі, так і державний орган з питань банкрутства.

Коментарі
Додати коментар